Over All Sports Championship
 • Ayonika Paul
 • Riya Pillai
 • Sruti Talnikar
 • Tousif Shaikh
 • Vinayak Upadhyay
 • Suryakumar Yadav
 • Jaydeep Holgar
 • Prakash Dhasade
 • Neha Lenka
 • Tejas Mali
 • Sayali S. Gharat
 • Swapnil
 • Pravin Kumar Yadav
 • Neha Biswamber
 • Shruti Pal
 • Madhavi Patil
 • Radha Joshi
 • Diptesh Utekar
 • Vishal Lokhre
 • Vishwajeet Kirane
 • Muktabai
 • Gulam Shaikh Ajdani
Point Tally - Mahatma Education Society's Inter School Over All Sports Championship - 2012-13


Team
Football
U-14 Girls
Football
U-14 Boys
Football
U-19 Girls
Football
U-19 Boys
Athletics
U-14 Girls
Athletics
U-14 Boys
Athletics
U-19 Girls
Athletics
U-19 Boys
Table Tennis
U-14 Girls
Table Tennis
U-14 Boys
Table Tennis
U-19 Girls
Table Tennis
U-19 Boys
Total Points
Position
DPGA - Panvel
14
0
16
12
10
10
12
10
14
12
16
14
140
Winner
MSAS (Mar)
0
14
0
16
16
16
16
16
0
8
0
12
114
Runners - up
P HOC
12
06
14
08
14
12
10
14
0
6
0
0
96
Third
MSAS (Eng)
0
16
0
0
12
14
14
08
0
16
0
0
80
Fourth
Chembur (Eng)
0
0
0
14
0
0
0
12
0
14
0
16
56
Fifth
DPGA - Gorai
16
08
0
0
0
0
0
0
16
10
14
10
50
Sixth


Point Tally - Mahatma Education Society's Inter Collegiate Over All Sports Championship - 2012-13


Team
Football - Men
Football – Women
Athletics – Men
Athletics – Women
Table Tennis – Men
Table Tennis - Women
Points
Position
PIIT
12
16
0
10
12
16
66
Winner
PHCET
14
0
14
12
14
0
54
Runners-up
VCPER
8
12
16
14
0
0
50
Third
PCACS
16
0
0
16
16
0
48
Fourth
PHOC IMSR
10
0
6
0
10
0
26
Fifth
PHOC CACS
0
0
12
6
0
0
18
Sixth

TOP